Evenementen

Evenementen

  • NL/HNL, TL/ATL & PL/APL weekend (1-3 november)

    Weekend voor alle nestleiders, hulpnestleiders, troepleiders, assistent-troepleiders, patrouilleleiders en assistent-patrouilleleiders. Voor de anderen is het nog steeds gewone vergadering zaterdag vanaf 14u.

  • Eetfestijn

    Eetfestijn