Giften

Er kan steeds een gift gegeven worden aan onze scouts De Koala's door te over te schrijven op volgend rekeningnummer: BE66 2900 5081 0843 (BIC: GEBABEBB) van FOS Open Scouting vzw, met als mededeling: GIFT - 151ste FOS De Koala's

Vanaf 40 euro bijdrage is dit fiscaal aftrekbaar.