Inschijven bij 151e FOS De Koala's

Algemene Werking

Bij de inschrijving van een persoon in de scouts 151e FOS De Koala’s, wordt die persoon ingeschreven en vervolgens ingedeeld volgens het geboortejaar van die persoon. Er worden per generatie maximaal 20 leden toegelaten.

De beschrijving die volgt, legt uit hoe het inschrijfsysteem binnen de 151e FOS De Koala’s te Mariakerke werkt voor zowel het inschrijven van broertjes en zusjes als nieuwe leden. Dit nieuw systeem is van toepassing voor alle generaties. De personen die reeds op de wachtlijst staan, blijven hun plaats (volgorde) behouden. De aanvulling van die wachtlijsten gebeurt volgens het nieuw systeem.
Het nieuwe systeem gebeurt als een loting, wat uitgelegd wordt in paragraaf “Nieuw Systeem”, dit systeem wordt verkozen om zo iedereen een eerlijke en gelijke kans te bieden om deel uit te maken van onze scouts, ongeacht de vaardigheden met een computer, snelheid van inschrijven, tijd voor het inschrijven van zijn/haar kind(eren) ...

Nieuw Systeem

Broers en zussen van leden & kinderen van oud Koala-leiding

Het inschrijfmoment voor de personen in kwestie zal steeds doorgaan in mei/ juni van het voorafgaand scoutsjaar. Broers en zussen genieten van een voorrang op leden zonder banden binnen onze scouts zodat hun ouders al hun kinderen naar dezelfde scouts kunnen laten gaan. Ook kinderen van oud Koala-leiding genieten van voorrang om zo iets terug te geven voor hun jarenlange inzet binnen onze scouts.
Inschrijven gebeurt op onze site via het inschrijfformulier, waarin de ouder(s) alle gegevens correct invullen. Wanneer alle inschrijvingen binnen zijn, wordt aan iedere ingeschreven persoon een nummer toegekend. Wanneer er meer dan 20 personen zijn ingeschreven voor dezelfde generatie, bijvoorbeeld 25 personen, zal er willekeurig geloot worden welke 20 personen er worden toegelaten, alsook de volgorde van de wachtlijst voor de overige 5 personen. Wanneer er minder dan of juist 20 personen zich inschrijven voor dezelfde generatie is er geen probleem en kunnen alle ingeschrevenen toegelaten worden. De loting gebeurt als volgt: de eenheidsleiding van onze scouts zal alle nummers (die toegekend werden aan de ingeschreven personen) in een grote doorzichtige pot verzamelen en vervolgens alle nummers 1-voor-1 uit de pot halen. De volgorde waarin de namen getrokken worden is dan ook de volgorde waarin de plaatsen opgevuld worden.

Bijvoorbeeld: Er worden 25 personen ingeschreven voor dezelfde generatie, wat dus meer is dan het
maximaal aantal toegelaten personen per generatie (20). Aan deze 25 personen worden de nummers
1 tot en met 25 toegekend. Deze nummers gaan in de doorzichtige pot en worden 1-voor-1 uit de pot
getrokken.
De volgorde waarin de nummers getrokken worden is dan bijvoorbeeld:
2-12-7-18-22-23-1-6-13-17-19-16-4-8-25-10-3-21-9-15-24-20-5-11-14
Dit wil zeggen dat de nummers 2-12-7-18-22-23-1-6-13-17-19-16-4-8-25-10-3-21-9-15 worden
toegelaten en dat de volgorde voor de wachtlijst gelijk is aan 24-20-5-11-14.

Nieuwe leden

Het inschrijfmoment voor de nieuwe leden zal steeds doorgaan in de maand augustus.
Inschrijven gebeurt op onze site via het inschrijfformulier, waarin de ouder(s) alle gegevens correct invullen. Wanneer alle inschrijvingen binnen zijn, wordt aan iedere ingeschreven persoon een nummer toegekend. Wanneer er meer dan 20 personen zijn ingeschreven voor dezelfde generatie, bijvoorbeeld 25 personen, zal er willekeurig geloot worden welke 20 personen er worden toegelaten, alsook de volgorde van de wachtlijst voor de overige 5 personen. Wanneer er minder dan of juist 20 personen zich inschrijven voor dezelfde generatie is er geen probleem en kunnen alle ingeschrevenen toegelaten worden. De loting gebeurt als volgt: de eenheidsleiding van onze scouts zal alle nummers (die toegekend werden aan de ingeschreven personen) in een grote doorzichtige pot verzamelen en vervolgens alle nummers 1-voor-1 uit de pot halen. De volgorde waarin de namen getrokken worden is dan ook de volgorde waarin de plaatsen opgevuld worden.

Bijvoorbeeld: Er worden 25 personen ingeschreven voor dezelfde generatie, wat dus meer is dan het
maximaal aantal toegelaten personen per generatie (20). Aan deze 25 personen worden de nummers
1 tot en met 25 toegekend. Deze nummers gaan in de doorzichtige pot en worden 1-voor-1 uit de pot
getrokken.
De volgorde waarin de nummers getrokken worden is dan bijvoorbeeld:
2-12-7-18-22-23-1-6-13-17-19-16-4-8-25-10-3-21-9-15-24-20-5-11-14
Dit wil zeggen dat de nummers 2-12-7-18-22-23-1-6-13-17-19-16-4-8-25-10-3-21-9-15 worden
toegelaten en dat de volgorde voor de wachtlijst gelijk is aan 24-20-5-11-14.

Info over het nieuwe lid

Info contactpersoon