Inschijven bij 151e FOS De Koala's

Kort gezegd houden we elk scoutsjaar 2 inschrijvingsmomenten:
1. Voor alle nieuwe kinderen
2. Voor alle kinderen die voorrang genieten

Elk scoutsjaar houden we 1 inschrijvingsmoment. Wij werken met een online systeem (https://koalas.be/inschrijven/inschrijvingsmoment) voor alle nieuwe kinderen en dit valt altijd voor de start ervan (vaak eind augustus). Doorheen het scoutsjaar kan iedereen zijn kind(eren) op een lijst plaatsen (dit gebeurt via mail) waardoor je hiervan automatisch op de hoogte wordt gebracht zodat je het inschrijvingsmoment zeker niet mist.
Tijdens ons inschrijvingsmoment werken we met een first come – first served principe dus kinderen die zich eerder inschrijven krijgen voorrang op degene die zich later inschrijven, dit gebeurt tot op de seconde. Er is 1 uitzondering: broertjes/zusjes van huidige Koala-leden en kinderen van ex-Koalaleiding/K-team genieten voorrang als zij zich in mei ingeschreven hebben (zie punt 2).
Na het inschrijvingsmoment vullen we alle generaties (= geboortejaren) aan waar mogelijk tot de maximale capaciteit (20/geboortejaar). Wij kiezen er namelijk bewust voor om te werken met maxima om een kwalitatieve werking te garanderen. Al degene die zich hebben ingeschreven maar er niet bij kunnen, worden dan op de wachtlijst geplaatst. Het kan zijn dat een actief kindje toch stopt in zijn proefperiode waarna we een beroep doen op deze wachtlijst!

We schrijven ook pas kinderen in vanaf de generatie waarbij ze actief kunnen beginnen. Als jouw kind jonger is dan het geboortejaar waarin ze actief kunnen starten dan kunnen wij hem/haar niet inschrijven.
Het is niet toegestaan om meerdere kinderen in te schrijven, tenzij het om jouw eigen kinderen gaat. Het is dus 1 kind/persoon. Als je jouw eigen kinderen wil inschrijven dan vragen wij een attest van gezinssamenstelling. Dit kan je in de meeste gevallen eenvoudigweg online opvragen via de website van je gemeente. Deze regel hebben we ingevoerd om onze inschrijvingen zo eerlijk mogelijk te laten verlopen.

Ter verduidelijking enkele voorbeelden:

Je bent alleen en je wilt 1 kind inschrijven: geen attest van gezinssamenstelling nodig.
Je bent met 2 personen en je wilt 2 kinderen inschrijven: geen attest van gezinssamenstelling nodig. Hetzelfde geldt voor 3, 4, 5, enzovoort.
Je bent alleen en je wilt jouw eigen kinderen inschrijven: attest van gezinssamenstelling + eigen identiteitskaart meebrengen bij samenkomst. Alleen op deze manier kunnen wij controleren of het weldegelijk over jouw eigen kinderen gaat.

Info over het nieuwe lid

Info contactpersoon