Nieuws

Inschrijvingsmoment nieuwe leden 2022

Broer/zus van huidig lid of kinderen van oud-leiding

Voor broers of zussen van een huidig lid of kinderen van oud-leiding is er altijd plaats in onze scouts! Broers en zussen genieten van voorrang op leden zonder banden binnen onze scouts zodat ouders al hun kinderen naar dezelfde scouts kunnen laten gaan. Kinderen van oud Koala-leiding genieten van voorrang om zo iets terug te geven voor hun jarenlange inzet binnen onze scouts.

 

Elk jaar wordt er in mei/juni een e-mail verstuurd i.v.m. de voorinschrijvingen. Verder kan je je ook al vroeger aanmelden in het jaar, om de informatie hieromtrent zeker niet te missen (dit is dan vooral bedoeld voor oud-leiding die geen e-mails meer ontvangen). Hiervoor stuur je simpelweg een e-mail naar koalas.info@gmail.com met de nodige informatie.

 

Kinderen die in het inschrijvingsjaar 6 zijn/worden

Elk jaar vinden de inschrijvingen voor onze jongste leden plaats tussen begin augustus en midden augustus. Voor 2022 is dit dus vanaf maandag 1 augustus t.e.m. zondag 14 augustus voor kinderen geboren in 2016. In deze periode is het mogelijk om een mailtje te sturen naar koalas.info@gmail.com* en uw kind(eren) in te schrijven voor een trekking. Inschrijven geeft dus geen garantie op een plaats bij onze scouts. Wij kiezen voor deze methode in plaats van het principe 'first come, first served' zodat iedereen gelijke kansen heeft. Ook houdt de trekking geen rekening met woonafstand van onze scouts.

*Vermeld in deze mail voor- en achternaam van het kind, geboortedatum, adres en GSM-nummer van één van de ouders. Pas als je een bevestigingsmail ontvangt is jouw inschrijving in orde.

 

Er zijn 20 plaatsen per jaar. Broers of zussen van huidige leden en kinderen van oud-leiding krijgen voorrang. De overige plaatsen worden opgevuld via de trekking. Nadat de plaatsen zijn opgevuld wordt de trekking verdergezet voor de volgorde van de wachtlijst. Iedereen ontvangt binnen de week na de deadline van de inschrijving een bericht met de uitslag van de trekking en een video-opname van de trekking.

 

Kinderen ouder dan 6 jaar

Ook indien je kind ouder is dan 6 jaar, is het nog mogelijk om in te schrijven. De inschrijvingen vinden plaats op hetzelfde moment als voor onze jongste leden, nl. van begin augustus t.e.m. midden augustus (voor 2022 is dit vanaf maandag 1 augustus t.e.m. zondag 14 augustus). Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar koalas.info@gmail.com met daarin voor- en achternaam van het kind, geboortedatum, adres en GSM-nummer van één van de ouders. Pas als je een bevestigingsmail ontvangt is jouw inschrijving in orde.

 

Echter hebben wij in enkele jaren jammer genoeg geen plaats meer. Hieronder wordt per geboortejaar opgelijst hoeveel plaatsen wij beschikbaar hebben, alsook de plaatsen op de wachtlijst. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen houden wij ook hier een trekking om de wachtlijst verder aan te vullen of de vrije plaatsen eerlijk te verdelen.

 

Geboortejaar

Plaatsen

Wachtlijst

  2015

 0

 4

2014

 0

 21

2013

 0

 10

2012

 0

 7

2011 

 0

 7

2010

 0

 5

2009

 0

 15

2008

 0

 8

2007

 4

 0

2006

 5

 0

2005

 8

 0

2004

 9

 0

 

Hoe verloopt de trekking?

Wanneer alle inschrijvingen binnen zijn, wordt aan iedere ingeschreven persoon een nummer toegekend. Wanneer er meer dan 20 personen zijn ingeschreven voor dezelfde generatie, bijvoorbeeld 25 personen, zal er willekeurig geloot worden welke 20 personen er worden toegelaten, alsook de volgorde van de wachtlijst voor de overige 5 personen. Wanneer er minder dan of juist 20 personen zich inschrijven voor dezelfde generatie is er geen probleem en kunnen alle ingeschrevenen toegelaten worden. De loting gebeurt als volgt: de eenheidsleiding van onze scouts zal alle nummers (die toegekend werden aan de ingeschreven personen en ook op voorhand gecommuniceerd werden naar de ouders) in een grote doorzichtige pot verzamelen en vervolgens alle nummers 1 voor 1 uit de pot halen. De volgorde waarin de namen getrokken worden is dan ook de volgorde waarin de plaatsen opgevuld worden.

Bijvoorbeeld: Er worden 25 personen ingeschreven voor dezelfde generatie, wat dus meer is dan het maximaal aantal toegelaten personen per generatie (20). Aan deze 25 personen worden de nummers 1 tot en met 25 toegekend. Deze nummers gaan in de doorzichtige pot en worden 1 voor 1 uit de pot getrokken. De volgorde waarin de nummers getrokken worden is dan bijvoorbeeld: 2-12-7-18-22-23- 1-6-13-17-19-16-4-8-25-10-3-21-9-15-24-20-5-11-14 Dit wil zeggen dat de nummers 2-12-7-18-22-23-

1-6-13-17-19-16-4-8-25-10-3-21-9-15 worden toegelaten en dat de volgorde voor de wachtlijst gelijk is aan 24-20-5-11-14.

Scoutsgroep De Koala’s zet bivaktent op aan spoed AZ Jan Palfijn als coronabuffer: “Altijd leuk als we kunnen helpen”

Leuk nieuws in deze nare coronatijden.

Gisteren gingen we met vijf leiding onze grote bivaktent opzetten aan de spoedafdeling van AZ Jan Palfijn. De tent, die anders wordt gebruikt als eettent op kamp, zal extra buffercapaciteit creëren om COVID-patiënten te onderzoeken op de spoedafdeling. 

Elkaar helpen, ook dat is scouting!

De pers was er ook! Hieronder alle linken. 

VRT NWS / Radio 2:

Het Nieuwsblad / De Gentenaar

Het Laatste Nieuws