Groot Kamp 2019

Beste Koala’s

Na de vele scoutsvergaderingen, takweekends, Paasbivak en dan nog een spetterende laatste vergadering is het moment (bijna) aangebroken voor de finale van elk scoutsjaar, namelijk Groot Kamp! Dit scoutsjaar trekken we naar Houffalize, alweer een betoverend dorpje in Wallonië. Dit jaar is het groot groot kamp, dit betekent dat we met de hele eenheid samen op kamp gaan, van de bevers tot en met de seniors.

Omdat een portie praktische informatie zeker niet mag ontbreken, hier een overzicht:

Donderdag 18 juli 2019: 
De Welpen, Wolven; Jvg’s, Vg’s en seniors vertrekken op kamp! De bevers gaan nog niet mee.

Zondag 21 juli 2019 – Bezoekdag: 
Op die dag komen ook de Bevers erbij en start voor hen het kamp. Wij vragen aan de Beverouders en bezoekers om zoveel mogelijk te carpoolen. Wie echt niet op de kampplaats zou geraken, kan Pelikaan contacteren via koalas.info@gmail.com. De Bevers hoeven niet extra te betalen voor het eten op de bezoekdag, want dat zit inbegrepen in de kampprijs.

De bezoekers (ouders, familie, vrienden) dienen uiteraard wel een centje bij te leggen, maar meer informatie is te vinden in de brief omtrent de bezoekdag die nog volgt.

Zondag 28 juli 2019:
We keren met z’n allen terug naar Gent.

Vooraleer we verdere informatie kunnen geven over het transport, de afspraken, medische fiches en de waslijst, moeten we uiteraard inschrijvingen hebben. Het is evident dat iedere Koala meegaat op Groot Kamp, maar gelieve:

  1. In te schrijven via volgende link: https://koalas.be/inschrijven/grootkamp2019 
  2. Het correcte deelnemersbedrag te storten op de Eenheidsrekening. Hieronder meer info.

Betaling

  • Bevers: € 130
  • Alle anderen: € 160
  • Eenheidsrekening: BE12 0011 6998 4492 met vermelding: “GK19 + Naam Kind + Tak”

Gelieve zoals steeds de betalingen op te splitsen, één kind = één overschrijving. De financieel verantwoordelijke dankt jullie.

Wie wil, kan in schijven betalen of aanspraak maken op het somfonds. Gelieve dan wel eerst contact op te nemen met de eenheidsleiding.

Deadline inschrijving/betaling? 14 juni 2019

Last but not least: een belangrijke mededeling voor laatbetalers.

Om de organisatie van onze kampen vlot te laten verlopen en tijdig een duidelijk beeld te hebben op het aantal deelnemers, vragen wij steeds om te betalen voor een zekere deadline. Toch merken wij op dat er voor élk kamp ouders zijn die te laat betalen, zelfs vaak zonder dit te laten weten aan de leiding. Helaas zijn het ook vaak dezelfde ouders die zich op die vergetelheden laten betrappen.

Tot 2 jaar geleden hebben wij steeds geprobeerd om ouders hierop aan te spreken en erop aan te dringen om op tijd te betalen. Helaas, zonder resultaat. De eenheidsraad (een vergadering waarin alle leiders en leidsters van onze eenheid vertegenwoordigd zijn) heeft, op 16 mei 2014, dan ook beslist een nieuwe regel in te voeren.

Voortaan zal € 10 extra gevraagd worden aan wie niet op tijd betaald heeft. Die € 10 zal worden aangerekend per kind voor wie te laat betaald is en dient cash betaald te worden bij het vertrek. Op die manier hopen wij vanaf nu wel alle ouders te kunnen aanzetten om op tijd te betalen. Uiteraard zullen wij er ook werk van maken om alle informatie over een kamp op tijd te communiceren zodat er voldoende tijd is om de betaling uit te voeren. Stel de betaling dus niet te lang uit, maar breng dat zo snel mogelijk in orde. Wij danken jullie alvast voor het begrip. Opgelet: de nieuwe regel geldt enkel voor onze kampen en dus niet voor takweekends!

Nog vragen, opmerkingen of bezorgdheden? Mail ons gerust via het contactformulier.


Een stevige linker
De eenheidsleiding